Hệ thống đào tạo trực tuyến và hỗ trợ học thuật của Viện MBA

Learning Management Systems

Hệ thống hỗ trợ học thuật, tiếng Anh và nghiên cứu

read more
School Management Systems

Hệ thống quản lý quá trình đào tạo và lưu trữ hồ sơ học tập

read more
Thư viện mở rộng

Hệ thống thư viện và các lý thuyết chuyên ngành quản trị giúp lấy lại căn bản

read more

Eduner giúp bạn

Hỗ trợ tiếng Anh và nghiên cứu

Tăng cường tiếng Anh mọi lúc mọi nơi và số hóa toàn bộ quá trình làm nghiên cứu

Lưu trữ điểm và hồ sơ

Hồ sơ và điểm được lưu trữ suốt đời giúp truy xuất lại bất kỳ lúc nào, đặc biệt khi mất bảng điểm

Kiến thức quản trị nền tảng

Toàn bộ lý thuyết về quản trị được số hóa và tra cứu tức thì giúp lấy lại căn bản ngay lập tức

Phối hợp nhịp nhàng với trợ giảng

Học viên tương tác dễ dàng với trợ giảng thông qua hệ thống hỗ trợ học thuật điện tử

Mang bài giảng đi khắp nơi

Bài giảng trực tuyến được lưu trữ trên hệ thống giúp có thể học bất kỳ lúc nào dù đang đi công tác

Thư viện phong phú và luôn cập nhật

Hệ thống thư viện với hàng trăm ngàn đầu sách giúp việc học tập và nghiên cứu hiệu quả tối ưu

Doing the right thing,
at the right time.

0

Hệ thống

0

Sinh viên

0

Đối tác quốc tế

0

Thành công học thuật
Hệ thống quản lý và hỗ trợ học tập phức hợp eCollege giúp học viên & các nghiên cứu sinh "giảm khó khăn, tăng hiệu quả"